சந்திரயான்-3 செயற்கைக்கோளில் மோதியிருக்குமாம்! இஸ்ரோ அதனை எப்படி தவிர்த்தது?

Estimated read time 1 min read

சந்திரயான்-3, மற்ற விண்வெளி செயற்கைகோள்கள் மீது ஏற்படவிருந்த சாத்தியமான மோதலை தனது துல்லியமான மற்றும் செயல்திறன் மிக்க ISRO விண்வெளி மேலாண்மை மூலம் தவிர்த்துள்ளது.
நிலவில் தரையிறங்கிய இந்தியாவின் வரலாற்று நிகழ்வான சந்திரயான்-3 விண்கலம், நிலவை அடையும் முன்பே விண்வெளியில் தொலைந்து போயிருக்கும் என்கிறது செய்திகள்.
ஜூலை 2023 இல் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து விண்ணில் ஏவப்படுவதற்கு முன்பே அதை எவ்வாறு காப்பாற்றினார்கள் என்பதை இஸ்ரோ வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவின் லட்சிய சந்திர ஆய்வுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியான சந்திரயான்-3, ஜூலை 14, 2023 அன்று ஏவப்படுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டது. இருப்பினும், திட்டமிடப்பட்ட லிஃப்ட்-ஆஃப் செய்வதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு, இஸ்ரோவின் உன்னிப்பான கண்காணிப்பு அமைப்புகள் சாத்தியமான அபாயத்தைக் கண்டறிந்தன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author