சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் வீரர்கள் சந்திக்கும் சவால்…!!

Estimated read time 0 min read

சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் தங்கியுள்ள வீரர்கள் ஒரே நாளில் 16 முறை சூரிய உதயத்தையும் சூரியன் மறையும் நிகழ்வையும் எதிர்கொள்கின்றனர்.

சர்வதேச விண்வெளி நிலையம் பூமியை 90 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வருகிறது.

இதனால் 16 முறை சூரிய உதயத்தையும் சூரியன் மறையும் நிகழ்வையும் வீரர்கள் எதிர்கொள்கின்றனர்.

எனினும் கிரீன்விச் நேரத்தை கடைபிடிப்பதால் கண் விழிப்பது மற்றும் தூங்குவதை சீராக தொடர்கின்றனர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author