சூரிய குடும்பத்தில் 3 புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிப்பு!

Estimated read time 1 min read

யுரேனஸ் கிரகத்தில் 1 புதிய நிலவையும், நெப்டியூனில் 2 புதிய நிலவுகளையும் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நமது சூரிய குடும்பத்தில் 3 புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 20 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு யுரேனஸ் கிரகத்தில் புதிய நிலவை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

அதேபோல் நெப்டியூனில் 2 புதிய நிலவுகளையும் கண்டுபிடித்தனர் என்று சர்வதேச வானியல் ஒன்றியத்தின் மைனர் பிளானட் மையம் அறிவித்துள்ளது.

புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலவுடன் சேர்த்து யுரேனஸில் மொத்தம் 28 நிலவுகள் உள்ளன. புதிய நிலவு சுமார் 8 கிலோ மீட்டர்கள் அளவு கொண்ட மற்றும் கிரகத்தின் மிகச்சிறிய நிலவாக இருக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. நிலவு கோளை ஒருமுறை சுற்றி வர 680 நாட்கள் ஆகும், இதற்கு S/2023 U1 என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

யுரேனஸின் அனைத்து வெளிப்புற செயற்கைக் கோள்களைப் போலவே, இதுவும் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்தின் ஒரு பாத்திரத்தின் பெயரால் பெயரிடப்படும். ஷெப்பர்ட் S/2023 U1 என்ற பெயர் பெற்றுள்ளது.

சிலியில் உள்ள கார்னகி சயின்ஸின் லாஸ் காம்பனாஸ் ஆய்வகத்தில் மாகெல்லன் தொலைநோக்கிகளைப் பயன்படுத்தி ஷெப்பர்ட் S/2023 U1 நிலவை முதன்முதலில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 4 அன்று கண்டறிந்தார்.

அவர் நாசாவின் ஜெட் ப்ராபல்ஷன் ஆய்வகத்தின் மெரினா ப்ரோசோவிக் மற்றும் பாப் ஜேக்கப்சன் ஆகியோருடன் பணிபுரிந்தார் மற்றும் கண்டுபிடிப்புக்கான சாத்தியமான நிலவின் சுற்றுப்பாதையைக் கண்டறிய பல மாத ஆய்வு செய்தார்.

அதே போல் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரண்டு நெப்டியூனிய நிலவுகளின் பிரகாசத்தைக் கண்டறிய ஷெப்பர்ட் மகெல்லன் தொலைநோக்கியுடன் இணைந்து அவர் பணியாற்றினார்.

நெப்டியூனின் இரண்டு புதிய நிலவுகளில் பிரகாசமாக இருப்பதைக் கண்டறிய ஷெப்பர்ட் மாகெல்லன் தொலைநோக்கியில் ஆய்வு செய்தார். இந்நிலையில் தற்போது மூன்று புதிய நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author