விண்வெளியில் நீங்கள் இறந்து போனால் என்ன ஆகும்?  

Estimated read time 1 min read

எல்லா விண்வெளி பயணங்களும் வெற்றிகரமாக முடிவதில்லை.
கடந்த ஆறு தசாப்தங்களாக, மனிதனின் விண்வெளி ஆய்வு 20 விண்வெளி வீரர்களின் இறப்புகளைக் கண்டுள்ளது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?
குறிப்பாக நாசாவின் ஷட்டில் பேரழிவுகளில் 14 பேர்(1986, 2003), மூன்று சோயுஸ் 11(1971) மற்றும் மூன்று அப்பல்லோ 1 ஃபையர்(1967).
நாசா 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் சந்திர பயணங்களைத் திட்டமிடுகிறது மற்றும் விரைவில் செவ்வாய் பயணங்களைத் திட்டமிடுவதால், சாத்தியமான இறப்புகளைக் கையாள்வது பற்றிய விவாதங்கள் தற்போது தீவிரமடைகின்றன.
தற்போதைய நெறிமுறைகள், குறைந்த புவி-சுற்றுப்பாதை பயணங்களுக்கு சில மணிநேரங்களில் உடல்களை விரைவாக பூமிக்கு திருப்பி அனுப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
மேலும் நிலவை நோக்கி பயணிக்கும் நாட்களில், உடலை மரியாதையான முறையில் கையாளுதல் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உறுதி செய்கிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author