2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் முழு சூரிய கிரகணம் ?

Estimated read time 0 min read

2024 ஆம் ஆண்டு மொத்தம் ஐந்து கிரகணங்கள் நிகழ உள்ளன. அதில் இரண்டு சூரிய மற்றும் மூன்று சந்திர கிரகங்கள் அடங்கும்.

வருகின்ற ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி முதல் சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இது முழு சூரிய கிரகணமாகும். நாசாவின் கூற்றுப்படி இந்த சூரிய கிரகணத்தை இந்தியாவில் இருந்து பார்க்க முடியாது.

மார்ச் 25ஆம் தேதி முதல் சந்திர கிரகணம் வர இருக்கும் நிலையில் அதுவும் இந்தியாவில் தென்பட வாய்ப்பில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author