இந்த கோவில்களில் ஆண்களுக்கு அனுமதி கிடையாது…

Estimated read time 0 min read

பொதுவாகவே சில கோவில்களில் பெண்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டு இருக்கும். ஆனால் ஆண்களுக்கு அனுமதி இல்லாத கோவில்களும் உள்ளன.

அது குறித்து இதில் பார்ப்போம். கன்னியாகுமரி குமரி அம்மன் கோவிலில் திருமணமான ஆண்களுக்கு அனுமதி இல்லை.

பீகாரில் உள்ள முசாபர்பூரில் உள்ள மாதா கோயில், கேரளாவின் அட்டுக்கல் பகவதி கோயில், ராஜஸ்தானில் உள்ள பிரம்மதேவ் கோயில், விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள காமாக்யா கோயில் ஆகியவற்றில் ஆண்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author