கிரிப்டோகரன்சிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

Estimated read time 0 min read

பிட்காயின் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 0.48% குறைந்து $51,929.87க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது கடந்த வாரத்தை விட 9.49% உயர்வாகும்.

இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி, எதீரியம் , நேற்றிலிருந்து 1.81% குறைந்து $2,787.66க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எதீரியம், கடந்த ஏழு நாட்களில் 11.18% அதிகரித்துள்ளது.

பிட்காயின் $1.019 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும், எதீரியம் $335.05 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும் கொண்டுள்ளன. இன்று, பிஎன்பி $358.99க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இது நேற்றை விட 0.98% குறைவாகும். கடந்த வாரத்தில் இருந்து பிஎன்பி 10.46% அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author