கிரிப்டோகரன்சிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

Estimated read time 0 min read

பிட்காயின் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 0.67% குறைந்து $51,791.33க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது கடந்த வாரத்தை விட 3.63% உயர்வாகும்.
இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி, எதீரியம் , நேற்றிலிருந்து 1.10% உயர்ந்து $2,924.14க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எதீரியம், கடந்த ஏழு நாட்களில் 10.35% அதிகரித்துள்ளது.
பிட்காயின் $1,018.78 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும், எதீரியம் $351.48 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும் கொண்டுள்ளன.
இன்று, பிஎன்பி $354.61க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது நேற்றை விட 0.61% உயர்வாகும். கடந்த வாரத்தில் இருந்து பிஎன்பி 8.54% அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author