பஞ்சாப் நேஷ்னல் வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சி செய்தி…. சூப்பர் அறிவிப்பு….!!!

Estimated read time 0 min read

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி கடந்த ஆண்டு இறுதியில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை மாற்றியது.

தற்போது 2 கோடிக்கு குறைவான பிக்சட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கு 7.25% ஆண்டு வட்டி கிடைக்கின்றது.

மூத்த குடிமக்களுக்கான வட்டி விகிதம் 7.75 சதவீதம். வாடிக்கையாளர்கள் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் 7 நாட்கள் முதல் 10 நாட்கள் வரை நிரந்தர வைப்புத் தொகை கணக்கை தொடங்கலாம்.

பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 400 நாள் நிலையான வாய்ப்புத் தொகை பொது வாடிக்கையாளர்களுக்கு 7.25 சதவீதமும் மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.75 சதவீதமும் வட்டியை வழங்குகின்றது

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author