பிட்காயின், டாஜ்காயின், பிஎன்பி: கிரிப்டோகரன்சிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம்

Estimated read time 0 min read

பிட்காயின் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 0.87% குறைந்து $49,442.39க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது கடந்த வாரத்தை விட 15.17% உயர்வாகும்.

இரண்டாவது மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோகரன்சி, எதீரியம் , நேற்றிலிருந்து 0.58% குறைந்து $2,629.56க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எதீரியம், கடந்த ஏழு நாட்களில் 11.37% அதிகரித்துள்ளது.

பிட்காயின் $970.8 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும், எதீரியம் $316.1 பில்லியன் சந்தை மூலதனத்தையும் கொண்டுள்ளன.

இன்று, பிஎன்பி $325.88க்கு வர்த்தகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது நேற்றை விட 0.29% குறைவாகும். கடந்த வாரத்தில் இருந்து பிஎன்பி 7.94% அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author