4 ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் பிஎச்டி படிப்பில் சேரலாம்! – UGC

Estimated read time 0 min read

நான்கு ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் பிஎச்டி படிப்பில் சேரலாம் என பல்கலைக்கழக மானிய குழு தெரிவித்துள்ளது.

கல்லூரிகளில் உதவி பேராசிரியர் பணியில் சேர, பிஎச்.டி. ஆய்வுப்பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது தேசிய, மாநில தகுதி தேர்வுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இந்த நிலையில், நான்கு ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர்கள் பிஎச்டி படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கலாமென குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author