இன்குலாப்

Estimated read time 0 min read

Web team

img_180709_2c2cf1b1_1665930177862_sc.jpg

மக்கள் கவிஞர் இன்குலாப பிறந்த நாள் 5.4.2024 கவிஞர் இரா .இரவி !

அதிகம் படைக்கவில்லை என்றாலும்
அழுத்தமாகப் படைத்தவன்
இன்குலாப் !

யார் கவிஞன் என்றால்
நீயே கவிஞன் என்றானவன்
இன்குலாப் !

பாரதி போலவே
எழுதியது போல வாழ்ந்தவன்
இன்குலாப் !

அஞ்சாமையின் குறியீடு நீ
சமரசம் செய்யாத கொள்கையாளன் நீ
இன்குலாப் !

ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைக்குரலில்
என்றும் ஒலிக்கும் உன்கவிதைகள்
இன்குலாப் !

மறைவு உன் உடலுக்குத்தான்
மறைவு இல்லை உன் கவிதைகளுக்கு
இன்குலாப் !

ஈழத்தமிழருக்காக மனிதாபிமானக்
கவிதைகள் யாத்தவன்
இன்குலாப் !

ஆதிக்கம் எந்த வடிவில் வந்தாலும்
அதனை கவிதை வடிவில் எதிர்த்தவன்
இன்குலாப் !

யாருக்கும் துதி பாடாதவன் நீ
அதனால் உன் துதி பாடுகின்றேன்
இன்குலாப் !

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author