எள்ளல் சுவை

Estimated read time 0 min read

Web team

hgvlp_277876.jpg

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

சண்டையிட்ட பூனைகளை
ஏமாற்றிய குரங்காய்
அரசியல் !

ஒற்றுமை இல்லையெனில்
இழப்புதான்
குரங்கு அப்பம் கதை !

உணர்த்தியது
ஏமாற்றினால் ஏமாறுவாய்
பாட்டி வடை கதை !

ஒன்று செய்தால்
மற்றவையும் செய்யும்
குரங்கு குல்லாக் கதை !

உணர்த்தியது
நேர்மைக்கு மதிப்பு உண்டு
கோடாரிக் கதை !

உணர்த்தியது
முயற்சி திருவினையாக்கும்
காகம் தண்ணீர் கதை !

மகிழ்ந்தன
மரங்களும்
கோடை மழை !

சூதாடிவிடும்
வாழ்க்கையை
சூதாட்டம் !

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author