குடி

Estimated read time 1 min read

Web team

அரசு அல்ல ..
ஆள்குடி!
அது வாழ்க வாழ்க என்றார்

பிறகு அவரே,

ஆள்குடி
வாழ்குடி
லால்குடி
குடிமக்கள்
குடிசெய்வல்

என்று அடுக்கிவிட்டு
தடுமாறி எழுந்து நின்றார்

அந்தக் குடி வேறு;
இந்தக் குடி வேறு
என்று சொல்ல மிகவும் விரும்பினேன்

அதற்குள் இறந்து விட்டார்!

– புதுயுகன்

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author