ஆரோக்கியம் நிறைந்த சுவையான கொண்டைக்கடலை கீரை கறி செய்வது எப்படி?

Estimated read time 0 min read

சமையல் குறிப்பு: கொண்டைக்கடலை கீரை கறி அல்லது சன்னா பாலக் மசாலா, ஒரு சத்தான உணவாகும்.
இது கொண்டைக்கடலை மற்றும் கீரையின் வளமான நற்பண்புகளையும், சுவையையும், நறுமணமிக்க மசாலா கலவையுடன் ஒருங்கிணைத்து தயார் செய்யப்படுகிறது.
இது ஆரோக்கிய உணர்வுள்ளவர்களுக்கும், சைவ பிரியர்களுக்கும் ஏற்ற உணவாகும்.
இந்த கொண்டக்கடலை கீரை கறி, சுவை அனுபவத்தை வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், புரதம் மற்றும் இரும்புச்சத்துக்கான நல்ல ஆதாரமாகவும் செயல்படுகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author