“ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை” சீன-ஆப்பிரிக்க ஊடகங்களின் செயல்பாட்டு முன்மொழிவு

“ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை” சீன-ஆப்பிரிக்க ஊடகங்களின் செயல்பாட்டு முன்மொழிவு

3வது ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் கருத்தரங்கின் துவக்கத்தை முன்னிட்டு, சீன ஊடகக் குழுமம், ஆப்பிரிக்காவின் பல முக்கிய ஊடகங்களுடன் இணைந்து, “ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை” சீன-ஆப்பிரிக்க ஊடகங்களின் செயல்பாட்டு முன்மொழிவை வெளியிட்டது. இம்முன்மொழிவு, சுமார் 50 ஆப்பிரிக்க ஊடகங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் ஆதரவைப் பெற்றுள்ளது
சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பரப்புரைத் துறை துணைத் தலைவரும், சீன ஊடகக் குழுமத்தின் தலைவருமான ஷென் ஹாய் ஷியொங், காணொளி வழியாக உரைநிகழ்த்துகையில், கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, சீன-ஆப்பிரிக்க ஒத்துழைப்பு ஓங்கி வளர்ந்து, சீன-ஆப்பிரிக்க பொது சமூகத்தைக் கட்டியமைக்கப் பங்காற்றி வருகிறது. சீன ஊடகக் குழுமம், ஆப்பிரிக்க ஊடகங்களுடன் பரிமாற்றங்களை அதிகரித்து, சீன-ஆப்பிரிக்க நட்புறவு, ஒன்றுக்கொன்று நலன் மற்றும் கூட்டு வெற்றி பெறும் கதையைச் செவ்வனே சொல்லி, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை ஒத்துழைப்பில் இரு தரப்பின் செழுமையான சாதனைகளைக் காட்ட விரும்புகிறது என்று தெரிவித்தார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author