தூக்கத்தினை மேம்படுத்த உதவும் சில தியான டிப்ஸ் உங்களுக்காக!

நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க தரமான தூக்கம் அவசியம். ஆனால் பலர் போதுமான ஓய்வு பெறவே போராடுகிறார்கள்.
அன்றாட வாழ்க்கையின் சலசலப்பு, மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டம் ஆகியவற்றுடன் சேர்ந்து, ஓய்வெடுக்கவும் தூங்கவும் கடினமாக இருக்கிறது பலருக்கும்.
ஒரு சில தியான நுட்பங்களை உங்கள் இரவுப் பழக்கத்தில் இணைத்துக்கொள்வது எப்படி என்றும், நிம்மதியான உறக்கத்திற்கு மிகவும் அமைதியான மற்றும் உகந்த சூழலை எப்படி உருவாக்கலாம் என்பதையும் ஆராய்வோம்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author