அரசு சாரா பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி

Estimated read time 0 min read

சீன நுண்ணறிவு இயந்திரமயமாக்கப் பணிமனையில், தொழிலாளர்கள் தயாரிப்பு வேலையில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அரசு சாரா தொழில் நிறுவனங்கள், தங்கள் உற்பத்திப் பொருட்களின் தரத்தை உயர்த்தி, வளர்ச்சி முறையை மாற்றி வருகின்றன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author