இலங்கை அரசுத் தலைவர் பேட்டி

இலங்கை அரசுத் தலைவர் விக்ரமசிங்கே அண்மையில் சீன ஊடகக் குழுமத்துக்குப் பேட்டியளித்தார். அவர் கூறுகையில், 2017ம் ஆண்டின் முதலாவது ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை சர்வதேச ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாடு முதல் தற்போது வரை, உலகளவில் மாபெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கோவிட்-19 நோய் பரவல் ஒவ்வொரு நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது. அதே வேளையில் காலநிலை மாற்றம், கடன் நெருக்கடி முதலிய பிரச்சினைகளை, பல நாடுகள் சந்திக்கின்றன. இந்நெருக்கடி மற்றும் உலகளாவிய அறைகூவல்களைச் சமாளிக்கும் வகையில், இலங்கை, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை ஒத்துழைப்பில் சேர்ந்துள்ளது. இது, இலங்கைக்கான ஒரு சிறந்த துவக்கமாகவும், நாங்கள் கவனம் செலுத்தும் முக்கிய அம்சமாகவும் திகழ்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

இலங்கை அரசுத் தலைவர் விக்ரமசிங்கே அண்மையில் சீன ஊடகக் குழுமத்துக்குப் பேட்டியளித்தார். அவர் கூறுகையில், 2017ம் ஆண்டின் முதலாவது ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை சர்வதேச ஒத்துழைப்பு உச்சிமாநாடு முதல் தற்போது வரை, உலகளவில் மாபெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. கோவிட்-19 நோய் பரவல் ஒவ்வொரு நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது. அதே வேளையில் காலநிலை மாற்றம், கடன் நெருக்கடி முதலிய பிரச்சினைகளை, பல நாடுகள் சந்திக்கின்றன.

இந்நெருக்கடி மற்றும் உலகளாவிய அறைகூவல்களைச் சமாளிக்கும் வகையில், இலங்கை, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை ஒத்துழைப்பில் சேர்ந்துள்ளது. இது, இலங்கைக்கான ஒரு சிறந்த துவக்கமாகவும், நாங்கள் கவனம் செலுத்தும் முக்கிய அம்சமாகவும் திகழ்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author