ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை முன்மொழிவின் சாதனைகள் பற்றிய பாராட்டு

சீன ஊடகக் குழுமத்தின் சி ஜி டி என் நிறுவனம், சீன மக்கள் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து, உலக கருத்துக்கணிப்பு ஒன்றை மேற்கொண்டது. இதன் முடிவின் படி, இம்முன்மொழிவின் ஆக்கப்பணியில் ஈடுபட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களில் 93.8 விழுக்காட்டினர், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இம்முன்மொழிவு எட்டியுள்ள சாதனைகளைப் பாராட்டினர்.

பூரணமான அடிப்படை வசதி, பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையானது என்று அவர்களில் 92.2 விழுக்காட்டினர் கருத்து தெரிவித்தனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் அடிப்படை வசதி முன்னேற்றம் பல்வேறு நாடுகளின் பொது மக்களுக்கு நன்மை புரிந்துள்ளது. இம்முன்மொழிவு சொந்த நாட்டு அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தியுள்ளது என்று 86.9 விழுக்காட்டினர் கருத்து தெரிவித்தனர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author