சின்ஜியாங்கில் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் அதிகரிப்பு

உருமுச்சி நகர சுங்கத் துறை வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, இவ்வாண்டின் முதல் 3 காலாண்டுகளில், சின்ஜியாங்கின் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தொகை 25 ஆயிரத்து 284 கோடி யுவானை எட்டியது.

இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட 47.3 விழுக்காடு அதிகமாகும். 2022ஆம் ஆண்டு முழுவதும் கிடைத்த தொகையை விட, இவ்வாண்டின் 9 மாதங்களில் கிடைத்த தொகை அதிகம் பெற்று, புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.


மேலும், இக்காலத்தில், கசகஸ்தான், கிர்கிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான் ஆகிய 3 நாடுகளுக்கான சின்ஜியாங்கின் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் தொகை முறையே 71.2, 32.5 மற்றும் 93 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.

தவிரவும், ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கட்டுமானத்தில் இணைந்துள்ள நாடுகளுக்கான இந்தத் தொகை 49.7 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author