சீனக் கப்பல் கட்டும் துறையின் சாதனைகள்

Estimated read time 0 min read

சீனத் தேசிய கப்பல் கட்டும் துறையின் சங்கம் மார்ச் 28ஆம் நாள், 2024ஆம் ஆண்டு முதல் 2 மாதங்களின் கப்பல் கட்டும் புதிய தரவுகளை வெளியிட்டது.


இத்தரவுகளின்படி, முதல் 2 மாதங்களில், சீனாவின் கப்பல் கட்டிமுடித்த அளவு 82 லட்சத்து 60 ஆயிரம் டன்னாகும். இது கடந்த ஆண்டின் அதே காலத்தில் இருந்ததை விட 95.4 விழுக்காடு அதிகமாகும்.

புதிதாக பெற்றுள்ள முன்பதிவுப் படிவங்களின் அளவு 1 கோடியே 52 லட்சம் டன்னை எட்டி, கடந்த ஆண்டின் அதே காலத்தில் இருந்ததை விட 64.4 விழுக்காடு அதிகமாகும்.

பிப்ரவரி திங்கள் வரை பெறப்பட்ட முன்பதிவுப் படிவங்களின் அளவு மொத்தமாக 14 கோடியே 91 லட்சத்து 90 ஆயிரம் டன்னை எட்டி, கடந்த ஆண்டின் அதே காலத்தில் இருந்ததை விட 31.3 விழுக்காடு அதிகமாகும். சர்வதேசச் சந்தையில் இந்த 3 குறிக்கோள்கள் தொடர்ந்து உலக முன்னணியில் உள்ளது.


மேலும், முதல் 2 மாதங்களில் சீனா புதிதாக பெற்றுள்ள முன்பதிவுப் படிவங்களின் அளவு, சர்வதேசச் சந்தையில் 69.5 விழுக்காடு வகித்துள்ளது. சீனக் கப்பல் கட்டும் துறை உலகச் சந்தையில் முன்முயற்சி எடுத்து வருவதை இது காட்டியுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author