சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்துக்குப் பங்காற்ற சீன மகளிருக்கு ஷி ச்சின்பிங் ஊக்கம்

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளரும் அரசுத் தலைவருமான ஷி ச்சின்பிங் அக்டோபர் 30ஆம் நாள் பிற்பகல் பெய்ஜிங்கில் சீன மகளிர் சம்மேளத்தின் புதிய தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முக்கிய உரை நிகழ்த்தினார்.
சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்தின் மூலம் நாட்டின் கட்டுமானம் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சியை முன்னேற்றுவதற்கு அனைத்து சீன மக்களின் கூட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இதில் மகளிரின் பங்கு ஈடிணையற்றது. மகளிர் வளர்ச்சிக்கு சீனத் தனிச்சிறப்புடைய சோஷலிச பாதையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், புதிய யுகத்தின் புதிய பயணத்தில் சுய மரியாதை, சுய நம்பிக்கை மற்றும் சுய வலிமையுடன் சாதனைகளைப் படைக்கவும், சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்துக்கு ஞானம் மற்றும் ஆற்றலை வழங்கவும் சீன மகளிர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் ஷி ச்சின்பிங் வலியுறுத்தினார்.
மகளிர் சம்மேளத்தின் பணியைக் கட்சி மத்தியக் கமிட்டி பாராட்டியதோடு, இச்சம்மேளத்தின் புதிய தலைமைக் குழுவின் மீது உயர் எதிர்பார்ப்பையும் கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் சட்டப்பூர்வ உரிமை நலன்களைப் பாதுகாத்து, ஆண்-பெண் சமத்துவத்தையும் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் பன்முக வளர்ச்சியையும் மேம்படுத்துவது சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். இதற்காக, பல்வேறு நிலை மகளிர் சம்மேளனங்கள் முன்முயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளரும் அரசுத் தலைவருமான ஷி ச்சின்பிங் அக்டோபர் 30ஆம் நாள் பிற்பகல் பெய்ஜிங்கில் சீன மகளிர் சம்மேளத்தின் புதிய தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முக்கிய உரை நிகழ்த்தினார்.
சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்தின் மூலம் நாட்டின் கட்டுமானம் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சியை முன்னேற்றுவதற்கு அனைத்து சீன மக்களின் கூட்டு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. இதில் மகளிரின் பங்கு ஈடிணையற்றது. மகளிர் வளர்ச்சிக்கு சீனத் தனிச்சிறப்புடைய சோஷலிச பாதையைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், புதிய யுகத்தின் புதிய பயணத்தில் சுய மரியாதை, சுய நம்பிக்கை மற்றும் சுய வலிமையுடன் சாதனைகளைப் படைக்கவும், சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்துக்கு ஞானம் மற்றும் ஆற்றலை வழங்கவும் சீன மகளிர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் ஷி ச்சின்பிங் வலியுறுத்தினார்.
மகளிர் சம்மேளத்தின் பணியைக் கட்சி மத்தியக் கமிட்டி பாராட்டியதோடு, இச்சம்மேளத்தின் புதிய தலைமைக் குழுவின் மீது உயர் எதிர்பார்ப்பையும் கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் சட்டப்பூர்வ உரிமை நலன்களைப் பாதுகாத்து, ஆண்-பெண் சமத்துவத்தையும் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகளின் பன்முக வளர்ச்சியையும் மேம்படுத்துவது சீனாவின் நவீனமயமாக்கத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். இதற்காக, பல்வேறு நிலை மகளிர் சம்மேளனங்கள் முன்முயற்சியுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author