சீனாவில் திரைப்பட வசூல் 1000 கோடி யுவானைத் தாண்டியது

Estimated read time 0 min read

2024ஆம் ஆண்டு சீனாவில் திரைப்பட வசூல் 1000 கோடி யுவானைத் தாண்டியது

பிப்ரவரி 16ஆம் நாள் பிற்பகல் 1:15 மணி வரை, 2024ஆம் ஆண்டு சீனாவில் திரைப்பட வசூல் 1000 கோடி யுவானைத் தாண்டியது.

இதில் வசந்த விழா விடுமுறையின்போது ஈட்டப்பட்ட திரைப்பட வசூல் 700 கோடி யுவானைத் தாண்டியுள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author