சீனாவில் தொழில்துறை இணைய மாநாடு தொடக்கம்

சீனாவின் லியோனிங் மாகாணத்தின் ஷென்யாங்கில், 2023ஆம் ஆண்டு உலகளாவிய தொழில்துறை இணைய மாநாடு அக்டோபர் 18ஆம் தேதி தொடங்கியது. இந்த மாநாட்டில், உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த 115 தொழில்துறை இணைய நிறுவனங்கள் மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பங்கேற்றன.
இதில் தொழில்துறை இணையம், உற்பத்தித்துறையுடன் ஆழமாக ஒன்றிணைக்கும் பயன்பாட்டு காட்சிகளை மையமாகக் கொண்டு, சீனாவின் புதிய வளர்ச்சி சாதனைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.
“தொழில்துறை மென்பொருள், செயற்கை நுண்ணறிவு, 5ஜி+தொழில்துறை இணையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை உள்ளடக்கிய கருப்பொருளுடன் 18 கருத்தரங்கு கூட்டங்கள் நடைபெறுகின்றன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author