சீனாவையும் ஐரோப்பாவையும் இணைக்கும் தொடர் வண்டி

யி சின் ஒ என்ற தொடர் வண்டி சேவை சீனாவையும் ஐரோப்பாவையும் இணைத்தது. இந்த சரக்குத் தொடர் வண்டி, 8 நாடுகளைக் கடந்து, 13 ஆயிரத்து 52 கிலோமீட்டர் பயணம் மேற்கொள்கிறது.

இத்தொடர் வண்டிச் சேவைக்குச் சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் வழிகாட்டினார். 2014ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 26ஆம் நாள், அப்போதைய ஸ்பெயினின் தலைமை அமைச்சர் சீனாவில் பயணம் மேற்கொண்ட போது, சீனாவின் ச்சேஜியாங் மாநிலத்தின் யீவூ நகரத்தையும் மாட்ரிட் நகரத்தையும் இணைக்கும் இத்தொடர் வண்டி சேவையை அவர் முன்மொழிந்தார்.

இரு நாட்டு தலைவர்கள் சந்தித்த 53 நாட்களுக்குப் பிறகு இத்தொடர் வண்டி சேவை துவங்கியது.

2014ஆம் ஆண்டு ஸ்பெயினைச் சேர்ந்த காசியா, யீவூ நகரை வந்தடைந்து, சொந்த வணிகத்தைத் துவங்கினார்.

வேன், ஆலிவர் முதலிய பொருட்கள் சீனாவுக்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. 2022ஆம் ஆண்டில், இரு நாட்டு வர்த்தக தொகை 5000 கோடி அமெரிக்க டாலரைத்தை தாண்டியது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author