சீன-கசகஸ்தான் அரசுத் தலைவர்கள் சிறிய அளவில் பேச்சுவார்த்தை

Estimated read time 1 min read

சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் ஜூலை 2ஆம் நாள் இரவில், கசகஸ்தான் அரசுத் தலைவர் டோகாயேவுடன் உணவு விருந்தில் கலந்துகொண்ட போது, நட்பார்ந்த சூழலில் இரு தரப்புகளுக்கிடையில் பொது அக்கறை கொண்ட பிரச்சினைகள் குறித்து, இருவரும் தகவல்களைப் பரிமாறிகொண்டனர்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author