சீன பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றிய மதிப்பீடு உயர்வு: வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள்

2023ஆம் ஆண்டு முதல் 3 காலாண்டுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றி புள்ளிவிவரங்களைச் சீனா வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து, பல வெளிநாட்டு முதலீட்டு நிறுவனங்கள் சீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றிய முன்மதிப்பீட்டை உயர்த்தியுள்ளது சீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி மீதான நம்பிக்கையை காட்டுகிறது.


இதில், ஜெர்மனியின் டாய்ச் வங்கி கூறுகையில், 4ஆவது காலாண்டில் சீனப் பொருளாதாரம் 5 விழுக்காட்டு வளர்ச்சி அடையும். முழு ஆண்டுப் பொருளாதார வளர்ச்சி 5.1விழுக்காடாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

அதேவேளையில், முழு ஆண்டும் சீனப் பொருளாதார வளர்ச்சி 0.2 புள்ளிகள் அதிகரித்து 5 விழுக்காடாக இருக்கும் என்று ஜெ.பி. மோர்‌கன் செஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author