சீன-லாவோஸ் இருப்புப்பாதை மூலம் சரக்குகள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு

Estimated read time 1 min read

சீன-லாவோஸ் இருப்புப்பாதை மூலம் சரக்குகள் இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி அதிகரிப்பு

இவ்வாண்டின் முதல் காலாண்டில், சீனாவின் குன்மிங்-லாவோஸின் வியன்டியன் இருப்புப்பாதை மூலம் 13லட்சத்து 80ஆயிரம் டன் எடையுள்ள இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிப் பொருட்கள் குன்மிங் சுங்கச்சாவடியால் கண்காணிக்கப்பட்டு மேலாண்மை செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த ஆண்டின் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட, அது 33.6விழுக்காடு அதிகரித்து முன்பு காணாத புதிய பதிவை உருவாக்கியுள்ளது.
சீனாவில் சுங்க அனுமதி பெறுவதில் மிக உயர்ந்த செயல்திறனைக் கொண்ட இருப்புப்பாதை நுழைவாயிலாக மோஹான் இருப்புப்பாதை நுழைவாயில் விளங்குகிறது.

அது மட்டுமல்லாமல், மிக விரைவான சரக்குப் போக்குவரத்துடன் கூடிய ஆசியானுக்கு சேவையளிக்கும் மிகப் பெரிய இருப்புப்பாதை நுழைவாயிலாகவும் இது விளங்குகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author