சீன-ஹோண்டுராஸ் தூதாண்மையுறவின் முதல் ஆண்டு நிறைவுக்கு இரு நாட்டுத் தலைவர்கள் வாழ்த்து

சீனா-ஹோண்டுராஸ் தூதாண்மையுறவு நிறுவப்பட்ட முதல் ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் வகையில், சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங்கும் ஹோண்டுராஸ் அரசுத் தலைவர் ச்ஷியோமர காஸ்ட்ரோவும் மார்ச் 26ஆம் நாள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினர்.
ஷிச்சின்பிங் கூறுகையில், கடந்த ஆண்டின் மார்ச் மாதத்தில் ஹோண்டுராஸுடன் சீனா தூதாண்மையுறவை நிறுவி இரு நாட்டுறவின் புதிய அத்தியாயத்தைத் திறந்து வைத்துள்ளது. கடந்த ஓராண்டில், இரு தரப்பும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மதிப்பளிப்பது, சமத்துவம் மற்றும் கூட்டு நலன் பெறுவது, கூட்டு வளர்ச்சி ஆகிய கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றி இரு தரப்புறவின் உயர் நிலையான வளர்ச்சியை முன்னேற்றியுள்ளன.

ஒரே சீனா என்ற கொள்கையில் ஹோண்டுராஸ் ஊன்றி நிற்பதை நான் வெகுவாகப் பாராட்டுகிறேன் என்றார்.
ஆயிரம் ஆண்டுகால நாகரிகமுடைய சீனா உலகின் முன்மாதிரியாக திகழ்கிறது. ஹோண்டுராஸின் முக்கிய கூட்டாளியாகவும் திகழ்கிறது என்று காஸ்ட்ரோ தெரிவித்தார்.

சீனாவுடன் சுதந்திரம் மற்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மதிப்பளிப்புடன் கூடிய இரு தரப்புறவை வளர்க்க விரும்புவதாக அவர் கூறினார். இரு நாட்டு மக்களிடையில் நீண்டகால நட்புறவை வளர்க்கவும் அவர் வாழ்த்தினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author