செப்டம்பரில் 4 இலட்சம் வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது சீனா

சீன வாகன உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் அண்மையில் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, நடப்பாண்டின் முதல் மூன்று காலாண்டுகளில் சீனாவின் வாகன சந்தை சீராக வளர்ந்துள்ளது. மேலும் உற்பத்தி, விற்பனை மற்றும் ஏற்றுமதி அனைத்தும் வலுவான முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது. 

செப்டம்பரில், சீனாவில் வாகனங்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் தொடர்ந்து அதிகரிப்பு காணப்பட்டுள்ளது, இரண்டும் முன்கண்டிராத உச்சத்தைத் தொட்டியுள்ளன. செப்டம்பரில் மட்டும் சீனா 28 இலட்சத்து 50 ஆயிரம் வாகனங்களை உற்பத்தி செய்து 28 இலட்சத்து 58 ஆயிரம் வாகனங்களை விற்றுள்ளது, இது ஆகஸ்ட் மாதத்தை விட 10.7 சதவீதத்தை அதிகரித்துள்ளது. உற்பத்தி அளவு மற்றும் விற்பனை அளவு கடந்த ஆண்டில் இதே காலத்தில் இருந்ததை விட முறையே 6.6 சதவீதம் மற்றும் 9.5 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது.

ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை, 2 கோடியே 10 இலட்சத்து 75 ஆயிரம் வாகனங்களை உற்பத்தி செய்து, 2 கோடியே 10 இலட்சத்து 69 ஆயிரம் வாகனங்களை விற்பனை செய்யப்பட்டன, இது கடந்த ஆண்டை விட முறையே 7.3 சதவீதம் மற்றும் 8.2 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்ட பயணிகள் வாகனங்களுக்கான சந்தைப் பங்கு 6.5 சதவீதத்தை அதிகரித்து 54.6 சதவீதமாக எட்டியுள்ளது, விற்பனை அளவு 98 இலட்சத்து 95 ஆயிரத்தை உயர்ந்துள்ளது.

சீனாவின் வாகன ஏற்றுமதியும் தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது, செப்டம்பர் மாதத்தில் 4 இலட்சத்து 44 ஆயிரம் வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன, இது ஆக்ஸ்ட் திங்களை விட 9 சதவீதம் உயரந்தது. ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை, சீனா 33 இலட்சத்து 88 ஆயிரம் வாகனங்களை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது, இது கடந்த ஆண்டை விட 60 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. புதிய எரிசக்தி வாகனங்களின் ஏற்றுமதி வளர்ச்சி, புதைபடிவ எரிபொருள் வாகனங்களை விட கணிசமாக அதிகமாக உள்ளது என்று குறிப்பிடத்தக்கது. 

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author