செழுமைக்குச் செல்லும் பாதை” என்ற தலைப்பிலான ஆவணப்படம்

சீன ஊடகக் குழுமம், ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கட்டுமானத்தை முன்னேற்றும் பணிக்குழுவுடன் தயாரித்த “செழுமைக்குச் செல்லும் பாதை” என்ற தலைப்பிலான ஆவணப்படம் அக்டோபர் 11 முதல் 16ஆம் நாள் வரை ஒளிப்பரப்பப்படும்.

சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங் முன்வைத்த ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை கட்டுமானம் பற்றிய முன்மொழிவு இந்த ஆவணப்படத்தில் ஆழமாக எடுத்துக்கூறப்பட்டு, கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இக்கட்டுமானம் பெற்ற முக்கிய முன்னேற்றங்கள் மற்றும் சாதனைகள் தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன.

மேலும், மனிதகுல பொது எதிர்காலச் சமூகத்தின் உருவாக்கத்துக்கான முக்கிய நடைமுறை மேடையான ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை முன்மொழிவின் வரலாற்று மதிப்பு மற்றும் நடைமுறை முக்கியதுவத்தை இது வெளிப்படுத்துகிறது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author