ஜகர்தா-பாண்டுங் அதிவிரைவு தொடர்வண்டி மூலம் அதிவிரைவு வளர்ச்சி

ஜகர்தா-பாண்டுங் அதிவிரைவு தொடர்வண்டியின் சிறப்பை குறிப்பிட்டால், “அதிவிரைவு” தான் நினைவுக்கு வரும். இத்தொடர் வண்டி, இந்தோனேசிய மக்கள் அனைவருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தேசியத் திட்டப்பணியாகும். ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை ஆக்கப்பணியில் சீனாவும் இந்தோனேசியாவும் ஈடுபட்ட மிக முக்கியத் திட்டப்பணியாக, ஜகர்தா-பாண்டுங் அதிவிரைவு தொடர்வண்டி, சீன அதிவிரைவு தொடர்வண்டியின் முழு அமைப்பு முறை மற்றும் தொழில் சங்கிலி வாய்ந்த முதலாவது சர்வதேச திட்டப்பணியாகும்.
2015ம் ஆண்டில் சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங், இந்தோனேசியாவில் பயணம் மேற்கொண்ட போது, அதிவிரைவு தொடர்வண்டி ஒத்துழைப்பின் ஒப்பந்தம், இரு நாட்டு அரசுத் தலைவர்கள் முன் கையெழுத்தாகியது.
இந்தோனேசியாவிலும் கூடவே தென்கிழக்காசியாவிலும் முதலாவது அதிவிரைவு தொடர்வண்டியாக, அது, இத்தீவு நாட்டின் பொருளாதாரச் செழுமை எதிர்பார்ப்பை ஏற்றிச்செல்கிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை ஆக்கப்பணி மூலம், சீனாவும் இந்தோனேசியாவும், கூட்டு வளர்ச்சி பெறும் அதிவிரைவு தொடர்வண்டியில் பயணித்து வருகின்றன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author