தாராள வர்த்தக மண்டலத்தின் கட்டுமானத்தை முன்னேற்றுவதற்கு ஷி ச்சின்பிங் உத்தரவு

தாராள வர்த்தக மண்டலக் கட்டுமானத்தின் 10ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கலந்துரையாடல் கூட்டம் செப்டம்பர் 26ஆம் நாள் பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்றது.

தாராள வர்த்தக மண்டலக் கட்டுமானத்தை ஆழ்ந்த முறையில் முன்னேற்றுவது குறித்து சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளரும் அரசுத் தலைருமான ஷி ச்சின்பிங் வழங்கிய முக்கிய உத்தரவு இக்கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.


தாராள வர்த்தக மண்டலத்தை கட்டமைப்பது புதிய காலத்தில் சீனக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மத்தியக் கமிட்டி சீர்திருத்தம் மற்றும் திறப்புப் பணியை முன்னேற்றுவதற்கான முக்கிய நெடுநோக்கு நடவடிக்கையாகும் என்று ஷி ச்சின்பிங் சுட்டிக்காட்டினார்.


புதிய பயணத்தில், கடந்த 10 ஆண்டுகால அனுபவங்களைத் தொகுத்து ஆராயும் அடிப்படையில் தாராள வர்த்தக மண்டல மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தி, புதிய துறைகளை உருவாக்கி இன்னல்களைத் தோற்கடிப்பதில் முன்னோடியாக செயல்பட்டு, பரந்த மற்றும் ஆழ்ந்த நிலையில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு, மேலும் உயர்நிலை தாராள வர்த்தக சோதனை மண்டலத்தைக் கட்டமைக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author