நிலவின் பின்புறத்தில் இருந்து மாதிரிகளுடன் பூமிக்கு திரும்பிய சீனாவின் சாங்ஏ-6 விண்கலம்

Estimated read time 1 min read

நிலவின் பின்புறத்தில் இருந்து மாதிரிகளுடன் பூமிக்கு திரும்பிய சீனாவின் சாங்ஏ-6 விண்கலம்

சீனாவின் சாங்ஏ-6 விண்கலம் செவ்வாய்க்கிழமை நிலவின் பின்புறத்தில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளுடன் பூமிக்கு திரும்பியது.

நிலவின் பின்புறத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட உலகின் முதல் மாதிரியை பூமிக்கு கொண்டு வந்ததுடன், சீனா விண்வெளி ஆராய்ச்சித் துறையில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை படைத்தது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author