மோரிடேனிய அரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஷிச்சின்பிங் வாழ்த்து

மோரிடேனியா இஸ்லாமிய குடியரசுத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முகமது ஓல்ட் சேக் கசோவானிக்கு சீன அரசுத் தலைவர் ஷிச்சின்பிங் ஜூலை 5ஆம் நாள் வாழ்த்து செய்தி அனுப்பினார்,
ஷிச்சின்பிங் கூறுகையில், சீனாவும் மோரிடேனியாவும் பாரம்பரிய நட்புறவை நிலைநிறுத்தி வருகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில், எங்கள் கூட்டு வழிகாட்டலுடன் இரு நாட்டுறவு நிதானமாக வளர்ந்து வருகின்றது. பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான பரிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துழைப்பு அதிக சாதனைகளைப் பெற்றுள்ளன. சீன-மோரிடேனிய உறவின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறேன். தங்களுடன் இணைந்து, இரு நாட்டு நட்பார்ந்த ஒத்துழைப்புறவை புதிய நிலைக்கு உயர்த்தி, இரு நாட்டு மக்களுக்கு மேலும் செவ்வனே நன்மை பயக்க விரும்புகிறேன் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author