யாங்சீ ஆற்று பொருளாதார மண்டலத்தின் வளர்ச்சி

சீன அரசுத் தலைவர் ஷி ச்சின்பிங், ஜியாங்சீ மாநிலத்தில் அக்டோபர் 10 முதல் 13ஆம் நாள் வரை ஆய்வு பயணம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது, கலந்துரையாடல் கூட்டம் ஒன்றுக்கு தலைமை தாங்கிய அவர் யாங்சீ ஆற்று பொருளாதார மண்டலத்தின் வளர்ச்சி குறித்து உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தார்.

சீனாவின் தென்கிழக்கு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஜியாங்சீ மாநிலம் யாங்சீ ஆற்று பொருளாதார மண்டலத்தின் முக்கியப் பகுதியாகும். சீனாவின் முக்கிய வளர்ச்சி நெடுநோக்காக இருக்கும் யாங்சீ ஆற்று பொருளாதார மண்டல வளர்ச்சியில் ஷி ச்சின்பிங் உயர்வாக கவனம் செலுத்துகின்றார். கடந்த 8 ஆண்டுகளில் அவர் 4 முறை யாங்சீ பொருளாதார மண்டல வளர்ச்சி பற்றிய கலந்துரையாடல் கூட்டங்களுக்குத் தலைமை தாங்கி உள்ளார்.

அவருடைய திட்டத்தின் படி, இம்மண்டலம், உலக செல்வாக்கு வாய்ந்த ஆற்று பொருளாதார மண்டலமாக கட்டியமைக்கப்பட உள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author