வேளாண்மையில் இயந்திரம்

Estimated read time 0 min read

சீனாவின் ஹௌசோ நகரில் வசந்த கால சாகுபடி துவங்கியது.

வேளாண் இயந்திரங்கள் அதற்கு உறுதுணையாக உள்ளன.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author