ஷாங்காயில் பட்டுப்பாதை மின்னணு வணிக ஒத்துழைப்புக்கான முன்னோடி மண்டலம்

ஷாங்காய் மாநகரில் பட்டுப்பாதை மின்னணு வணிக ஒத்துழைப்புக்கான முன்னோடி மண்டலத்தை அமைக்கும் திட்டத்துக்கு சீன அரசவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக சீன வணிக அமைச்சகம் அக்டோபர் 24ஆம் நாள் நடத்திய செய்தியாளர் கூட்டத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

எதிர்காலத்தில், அமைப்புமுறை மற்றும் இயங்குமுறையைப் புதுமையாக்குவது, முன்முயற்சி மற்றும் சோதனைக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, சர்வதேச பரிமாற்றம் மற்றும் ஒத்துழைப்பை ஆழமாக்குவது ஆகியவற்றில் இம்மண்டலம் முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.


பட்டுப்பாதை மின்னணு வணிகக் கூட்டாளி நாடுகளின் தேவைக்கிணங்க, சர்வதேச சிந்தனை கிடங்குகளின் கூட்டமைப்பு, எண்ணியல் தொழில் நுட்ப பயன்பாட்டு மையம் ஆகியவை இம்மண்டலத்தில் அமைக்கப்படும். மேலும், இந்த நாடுகளின் கூட்டு வளர்ச்சியை முன்னேற்றுவதற்கான பொது சேவை தளங்களும் உருவாக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author