2023- ஆம் ஆண்டு சீன ஆவணப்பட விழாவுக்கான திரையிடும் நிகழ்ச்சி

2023ஆம் ஆண்டு சீன ஆவணப்பட விழாவுக்கான திரையிடும் நிகழ்ச்சி

ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை முன்மொழிவு முன்வைக்கப்பட்ட 10வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு, சீன ஊடகக் குழுமம், லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியனுக்கான ஐ.நாவின் பொருளாதார ஆணையம் ஆகியவற்றின் ஏற்பாட்டில், 2023ஆம் ஆண்டு சீன ஆவணப்பட விழாவுக்கான திரையிடும் நிகழ்ச்சி செப்டம்பர் 25ஆம் நாள் சான் டியாகோவில் நடைபெற்றது.


சீன ஊடகக் குழுமத்தின் இயக்குநர் ஷென் ஹாய்சியொங் உரை நிகழ்த்துகையில், பரந்த கலந்தாய்வு, கூட்டுக் கட்டுமானம், நன்மைகளின் பகிர்வு ஆகிய கோட்பாட்டுகளில் ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை முன்மொழிவு ஊன்றி நின்று வருகிறது.

சீன ஊடகக் குழுமம், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாடுகளின் மக்களுடன் இணைந்து, ஆவணப்படங்களின் மூலம், மனிதகுலப் பொது எதிர்காலச் சமூகம் என்ற கருத்தைப் பரவல் செய்து, ஒரு மண்டலம் மற்றும் ஒரு பாதை பற்றிய புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்க விரும்புகிறது என்றார்.


இவ்வாண்டு சீன ஆவணப்பட விழாவின்போது, சீன ஊடகக் குழுமம் தயாரித்த 10 ஆவணப்படங்கள் அர்ஜென்டீனா, சிலி, கொலம்பியா, ஹோண்டுராஸ், மெக்சிகோ, பெரு, எல் சல்வடோர் உள்ளிட்ட லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் திரையிடப்பட்டு வரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author