இன்று(ஜூன் 21)… வருடத்தின் மிக நீண்ட நாள்…. “கோடைகால சங்கிராந்தி”….!!!

Estimated read time 0 min read

ஜூன் 21 ஆம் தேதியான இன்று ஆண்டியின் மிக நீண்ட நாளாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரத்தை விட பகல் நேரம் நீண்டதாக இருக்கும். இதனை கோடைகால சங்கிராந்தி என்று கூறுகின்றனர். பொதுவாக நம்முடைய பூமி என்பது 23.5 டிகிரி சாய்ந்திருக்கும். இதனை நாம் அனைவரும் அறிந்தது தான். சூரியனைச் சுற்றி வருவதால் ஒரு நாள் பூமியின் வடக்கு அரைக்கோலம் சூரியனுக்கு அருகே இருக்கும்.

இதுதான் கோடைகால சங்கிராந்தியை ஏற்படுத்துகின்றது. வருடத்தில் மீண்டும் ஒருமுறை வடக்கு அரைக்கோலம் சூரியனிலிருந்து டிசம்பர் 21 அல்லது 22 ஆகிய தேதிகளில் விலகிச் செல்கின்றது. இதனை குளிர்கால சங்கிராந்தி என்று அழைக்கிறார்கள். இந்த சமயத்தில் பகல் நேரத்தை விட இரவு நீண்டதாக இருக்கும். இன்று இரவு நேரத்தை விட பகல் நீண்டதாக இருப்பதை நம்மால் உணர முடியும்.

 

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author