2023 ஆம் ஆண்டு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கான சாதனை ஊக்க தொகையை அறிவித்தது தமிழக அரசு.!!

Estimated read time 0 min read

அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களுக்கு சாதனை ஊக்கத்தொகை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான சாதனை ஊக்க தொகையை அறிவித்தது தமிழக அரசு. அதில், 2023 இல் 200 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் பணிபுரிந்த போக்குவரத்துக்கு ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் 625 ஊக்கத்தொகை தரப்படும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, 200 நாட்கள் மற்றும் அதற்கு மேல் பணிபுரிந்த போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் 625 வழங்கப்படும்.

அதேபோல 151 நாட்கள் அல்லது 200 நாட்களுக்கு குறைவாக பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் 195 வழங்கப்படும். 90 நாட்கள் முதல் 150 நாட்கள் வரை பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு ரூபாய் 85 வழங்கப்படும்.

ஒழுங்கு நடவடிக்கை தொடரப்பட்டுள்ளவர்கள் சாதனை ஊக்க தொகை பெற தகுதியற்றவர்கள். போக்குவரத்து கழகத்தில் ஆண்டின் கடைசி நாளில் ஊழியர்கள் பணியில் இருந்திருக்க வேண்டும் எனவும் போக்குவரத்துத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author