நாட்டிலேயே மிகவும் பாதுகாப்பான நகரம் இதுதான்… முதலிடம் பிடித்த அந்த மாவட்டம் எது தெரியுமா…???

Estimated read time 0 min read

2023 ஆம் ஆண்டில் பெண்களுக்கு சிறந்த பாதுகாப்பு நிறைந்த நகரங்களாக இருந்தவை எவை எவை என்பது குறித்து தனியார் நிறுவனமான அவதார் குழுமம் சார்பாக ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டது.

அந்த ஆய்வில் அதிக வாக்குகளை பெற்று சென்னை முதலிடம் பிடித்துள்ளது. கோவை ஒன்பதாவது இடத்தையும் அதனை தொடர்ந்து மதுரை 11ஆவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

அதனைப் போலவே பத்து லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட 64 நகரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதில் திருச்சி முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

வேலூர் இரண்டாவது இடத்தையும் சேலம் ஆறாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.

Please follow and like us:

You May Also Like

More From Author