தில்லியில் மேலும் 2 நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

அதிகபட்ச காற்று மாசுபாடு காரணமாக தில்லியில் பள்ளிகளுக்கு 2 நாள் விடுமுறை அளிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Share this
தொடர்புடையவை:  உள்நாட்டு பயணிகள் வாகன விற்பனை டிசம்பர் மாதத்தில் 1.24% குறைவு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *