மௌனம் பேசியதே

மென்மகள் பாதம் நோக
மெல்லவே கடந்து செல்ல,
நன்மலர் பூக்கும் என்னில்
நனைந்ததே இதயம் தேனில்!!
என்மனம் என்னை விட்டு
ஏங்கியுன் முன்னே நிற்க,
இன்னிசை கீதம் காதில்
இனிமையாய் கேட்கும் கண்ணே!!

பன்மணி ஓசை போல
பேசிடும் குரலைப் பெற்றாய்!
இன்சுவை மிகவே எந்தன்
இயற்பெயர் கூறு தேனே!!
என்மனம் உந்தன் இல்லம்.
என்றுரை அன்பே கண்ணால்…
உன்நிழல் நானே என்றும்
உன்கரம் கோர்த்து வாழ்வேன்!!

மன்மதன் எய்த அம்பால்
மாசறு காதல் கற்றேன்
மின்சுமை முறுவல் என்னில்
மின்னொளி பாய்ச்சக் கண்டேன்
அன்றிலாய் வாழும் நாளில்
அன்பினில் பொங்கும் உள்ளம்
தன்னிதழ் திறந்து பேசும்.
தளிர்கொடி தவழும் கையில்..

சு.வி.லட்சுமி

Share this
தொடர்புடையவை:  பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் வருகை தமிழகத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவம்: பொன்.ராதாகிருஷ்ணன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *