கருந்துளையிலிருந்து ஆற்றலை பிரித்தெடுக்க முடியும்!

சுழலும் கருந்துளையிலிருந்து ஆற்றலைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான
50 ஆண்டு பழமையான தத்துவார்த்த செயல்முறை இறுதியாக சோதனை கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

பிரபஞ்சத்தில் உள்ள சில தீவிரமான பொருட்களின் இயற்பியல் பண்புகளை ஆராய விசித்திரமான தத்துவார்த்த கருத்துக்கள்
அற்புதமாக பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது.

கருந்துளைகள் காட்டு-ஒரு நட்சத்திரத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் இறுதிக் கட்டம், அது ஒரு முறை சூப்பர் நோவாவாகிவிட்டால், மையமானது அதன் சொந்த ஈர்ப்பு சக்தியைத் தாங்க முடியாது மற்றும் முற்றிலும் ஒரு ஒருமைப்பாட்டுடன் சரிகிறது-எல்லையற்ற அடர்த்தியின் ஒரு பரிமாண புள்ளி.

இந்த ஒருமைப்பாடு நிகழ்வு அடிவானம் என்று அழைக்கப்படும்
ஒரு பகுதிக்குள் அமர்ந்திருக்கிறது – கருந்துளையைச் சுற்றியுள்ள ஈர்ப்பு மிகவும் வலுவானது, தப்பிக்கும் வேகத்தை அடைய ஒளி வேகம் கூட போதுமானதாக
இல்லை. நிகழ்வு அடிவானத்திற்கு வெளியே, விண்வெளி நேரத்தின்
நீட்டிக்கப்பட்ட பகுதி கருந்துளையின் சுழற்சியுடன் இழுத்துச் செல்லப்படுவதால் இது முறுக்கப்பட்டுவிடும், இது பிரேம்-இழுத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

பென்ரோஸ் செயல்முறை இங்குதான் வருகிறது. 1969 ஆம் ஆண்டில், கணித இயற்பியலாளர் ரோஜர் பென்ரோஸ், நிகழ்வு அடிவானத்திற்கு வெளியே எர்கோஸ்பியர் என்று
அழைக்கப்படும் ஒரு பகுதி, பிரேம்-இழுத்தல் அதன்
வலிமையாக இருக்கும், ஆற்றலைப் பிரித்தெடுக்க
பயன்படுத்தப்படலாம் என்று முன்மொழிந்தார்.

பென்ரோஸின் கணக்கீடுகளின்படி, எர்கோஸ்பியரில் ஒரு பொருள் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டால், ஒரு பகுதி நிகழ்வு அடிவானத்திற்கு அப்பால் பறக்கப்படும்.

Share this
தொடர்புடையவை:  மனிதன் பறக்க உதவும் பவர்ட் ஜெட் ஆடை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *