வளைய சூரிய கிரகணம்: இந்தியாவில் தெரியத் தொடங்கியது.!

வானில் அரிய நிகழ்வான சூரிய கிரகணம் இன்று காலை 10:22 மணியளவில் தொடங்கியது.

பூமி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனையும், நிலவு தன் சுற்றுப்பாதையில் பூமியையும் சுற்றி வருகின்றன. இந்நிகழ்வில் சூரியன், பூமி, நிலவு ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் போது, சூரியனுக்கும் – பூமிக்கும் இடையில் நிலவு இருக்கும். அப்போது சூரிய ஒளியை நிலவு மறைப்பதால், அதன் நிழல் பூமியில் தெரியும். இது சூரிய கிரகணம் என அழைக்கப்படுகிறது.

அமாவாசையான இன்று நிலவு, சூரியனை மத்தியில் மறைப்பதால், சூரியன் வளையம் போன்று தோன்றுகிறது. இது ‘வளைய சூரிய கிரகணம்’ என அழைக்கப்படுகிறது. இது காலை 10:22 மணிக்கு தொடங்கி இந்தியாவில் சில இடங்களில் தெரியத் தொடங்கியுள்ளது.

Share this
தொடர்புடையவை:  தமிழகத்தில் மேலும் 4 மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய தொழில்நுட்பக் குழு முதல்கட்ட அனுமதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *