கறுமையில் ஒரு பெருமை


மழைக்கால வான் கொண்டது வர்ணஜாலம்…


ஏழு வண்ணங்களில் எனைப் பார்த்து சிரித்ததும் என் எண்ணங்களில் சட்டென்று மின்னியது எட்டாவது வண்ணம்!


வண்ணங்கள் எண்ணங்களை எடுத்தியம்புமாம்… எழிலாய்ச் சொன்னது எனக்குள்ளும்
கறுமையில் ஓரழகு கண்சிமிட்டுமென்று வறுமைக்கும் அதுவே அணியென்று!


காக்கைச் சிறகில் கவிஞன் கண்டான் கறுமையின் குளுமையை!


கருக் கொண்ட வானம் உருக் கொள்ளும் நிறம் கறுப்பென்றால் தான்
வெள்ளிக் கம்பிகளாய்த் துள்ளும் தூறல்களைப் பிரசவிக்கும்.
வீரிய விளைநிலம் கரிசலும்
சூரியச் சந்திர சங்கமிப்பும்
கறுமையின் பரிசளிப்பு!


எழு வண்ண வானவில் எல்லோருக்கும் பொதுமை
எட்டாவது வண்ண கறுமையோ எனக்கென்றும் புதுமை!


மு.செண்பக காசி

Share this
தொடர்புடையவை:  மாவீரன் பகத்சிங் !

One Comment

  • SARADHA K. SANTOSH

    கறுமை..அருமை..

    எழுத்துப் பிழைகளை தவிர்க்கவும்..

    வாழ்த்துகள் கவிஞரே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *