தெற்கு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல்

தெற்கு காஷ்மீரின் துணை செயலகத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை (சிஆர்பிஎஃப்) மீது பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தினர்.
இந்த தாக்குதலில் எந்த உயிரிழப்புகளும் காயங்களும் ஏற்படவில்லை மற்றும் அந்த பகுதி சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளது.

Share this
தொடர்புடையவை:  பரம்பொருள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *