உலகளாவிய மீட்சியை மேம்படுத்த உதவும் சீனாவின் புதிய வளர்ச்சி!

வளர்ச்சியை விரும்பாதவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். வளர்ச்சி என்பது கருவில் தொடங்கி இறுதி வரை தொடர்ந்து கொண்டே இருப்பதுதான். உடலும் மனமும் சீராக வளர்ந்தால்தான் முழுமனிதனாக உலாவர முடியும். அது போல் ஒரு மனிதன் வளர வளர அவன் அறிவும் வளர வேண்டும். ஆளும் வளரனும் அறிவும் வளரனும் அதுதாண்டா வளர்த்தி என்று பட்டுக் கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் ஒரு திரைப்பாடலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.


அத்தகைய அறிவைக்கொண்டு மனிதன் தன் வாழ்வை உயர்த்திக் கொள்கிறான். பொருளாதார அடிப்படையிலான தனிமனித வளர்ச்சி அவன் குடும்பத்தை வளமாக்குகிறது. குடும்பங்களின் செழிப்பு சமூகத்தையும் சமூகத்தின் செழிப்பு, நாட்டையும், நாட்டின் செழிப்பு உலகையும் வளமாக்கும் என்றால் மிகையில்லை. எனவே உலக நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் தனிமனித வளர்ச்சியை பற்றியும் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.


அந்த வகையில் சீனா இவ்வாண்டில் வறுமை ஒழிப்பு பணியில் குறிப்பிடதக்க அளவில் பெரும் சாதனைபுரிந்துள்ளது. அதோடு 2020 ஆம்ஆண்டில்சாதகமானவளர்ச்சியைப்பதிவுசெய்தஒரேபெரியபொருளாதார நாடாக சீனாமாறும்என்றும்எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சீனப்பொருளாதாரத்தில்நிகழ்த்தப்பட்ட அதிசயம்பற்றிஏற்கனவேஅதிகம்கூறப்பட்டாலும், இந்தஆண்டுஅதன்நெகிழ்ச்சியானமற்றும்உயர்தரவளர்ச்சிக்கான காரணம்குறிப்பிடத்தக்கது.


சீனாவின் உயர்தர பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அப்படி என்ன மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது என்ற கேள்வி எல்லோர் மனதிலும் எழும். பொதுவாக தத்துவம்என்பதுசெயலின்முன்னோடி, அதேபோல், சிலமுன்னேற்றங்கள்சிலகருத்துகளின் அடிப்படையில் நிகழ்கிறது. அந்தவகையில் பொருளாதார வளர்ச்சியின்புதியஇயல்புக்கு ஏற்ப, சீனாபுதிய அபிவிருத்தி கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளது. அதாவது புதுமை, ஒருங்கிணைப்பு, பசுமை, திறந்த, பகிரப்பட்ட வளர்ச்சி என்பதுதான் அவை.
கருத்துக்களை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், புதுமை என்பது வளர்ச்சியின்இயக்கிகள்மீதுகவனம்செலுத்துகிறது, அதேநேரத்தில் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி என்பது வளர்ச்சியின் ஏற்றத்தாழ்வை தீர்க்கும் நோக்கம் கொண்டதாக உள்ளது. இதற்கிடையில், பசுமைவளர்ச்சிமனிதகுலத்திற்கும்இயற்கைக்கும்இடையிலானநல்லிணக்கத்தைஎடுத்துக்காட்டுகிறது, மேலும் திறந்த வளர்ச்சிசீனாவிற்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் இடையிலான தொடர்புகளுக்கு முன்னுரிமைஅளிக்கிறது. கடைசியாக, பகிரப்பட்ட வளர்ச்சி சமூகசமத்துவத்தையும் நீதியையும் உறுதிப்படுத்துகிறது.


பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை நிர்வகிக்கும் சட்டங்களை அடிப்படையாக கொண்ட இந்த கருத்துக்கள் நாட்டின்மிகமுக்கியமானசவால்கள்மற்றும்பிரச்சினைகளைஎதிர்கொள்வதில்வெற்றிகரமானவை என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

இத்தகைய அபிவிருத்திகருத்தாக்கங்களின்கீழ், 2020 ஆம்ஆண்டில்சீனாஅதன்மொத்தஉள்நாட்டுஉற்பத்தியில் 100 டிரில்லியன்யுவானை (சுமார் 15.31 டிரில்லியன்அமெரிக்கடாலர்கள்) தாண்டும்என்றுஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில் சீனாவின் நடுத்தரவருமானம்ஏற்கனவே 400 மில்லியனைத்தாண்டியுள்ளது. இந்நிலையில் 14-வது ஐந்தாண்டு திட்டகாலத்தின் முடிவில் உயர்வருமானம் பெறும் நாடுகளுக்கான தற்போதைய தரத்தை எட்டுவதற்கும், 2035 ஆம் ஆண்டுக்குள் மொத்த பொருளாதார அளவு அல்லது தனிநபர்வருமானத்தைஇரட்டிப்பாக்குவதற்குமான நம்பிக்கையை சீனா கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஒருநாட்டின்வளர்ச்சிஅதன்தேசியநிலைமற்றும்காலத்தின்போக்குக்குஇருந்தால் எத்தகைய அதிசயத்தை நிகழ்த்தமுடியும் என்பதைசீனாவின் பொருளாதாரவளர்ச்சிநிரூபித்துள்ளது.

  • திருமலை சோமு
Share this
தொடர்புடையவை:  தமிழக அரசின் எல்காட் நிறுவனத்தில் பணிகள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *